62. Manly Effort (ஆள்வினை உடைமை)

PREV    NEXT

Kural 611:

அருமை உடைத்தென் றசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இது செய்வதற்கு அருமையாகாது என்று சோர்வுறாமல் இருக்க வேண்டும், அதைச் செய்வதற்க்குத் தக்க பெருமையை முயற்சி உண்டாக்கும்,

Couplet:

Say not, ‘Tis hard’, in weak, desponding hour,
For strenuous effort gives prevailing power

English Explanation:
Yield not to the feebleness which says, “this is too difficult to be done”; labour will give the greatness (of mind) which is necessary (to do it)

Transliteration:
Arumai Utaiththendru Asaavaamai Ventum
Perumai Muyarsi Tharum

 

Kural 612:

வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறை
தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன் றுலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தொழிலாகிய குறையைச் செய்யாமல் கைவிட்டவரை உலகம் கைவிடும், ஆகையால் தொழில் முயற்சி இல்லாதிருத்தலை ஒழிக்க வேண்டும்.

Couplet:

In action be thou, ‘ware of act’s defeat;
The world leaves those who work leave incomplete

English Explanation:
Take care not to give up exertion in the midst of a work; the world will abandon those who abandon their unfinished work

Transliteration:
Vinaikkan Vinaiketal Ompal Vinaikkurai
Theerndhaarin Theerndhandru Ulaku

 

Kural 613:

தாளாண்மை என்னுந் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே
வேளாண்மை என்னுஞ் செருக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறர்க்கு உதவிசெய்தல் என்னும் மேம்பட்ட நிலைமை முயற்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற உயர்ந்த பண்பில் நிலைத்திருக்கின்றது.

Couplet:

In strenuous effort doth reside
The power of helping others: noble pride

English Explanation:
The lustre of munificence will dwell only with the dignity of laboriousness or efforts

Transliteration:
Thaalaanmai Ennum Thakaimaikkan Thangitre
Velaanmai Ennunj Cherukku

 

Kural 614:

தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடிகை
வாளாண்மை போலக் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முயற்சி இல்லாதவன் உதவிசெய்பவனாக இருத்தல், பேடி தன் கையில் வாளை எடுத்தும் ஆளும் தன்மைபோல் நிறைவேறாமல் போகும்.

Couplet:

Beneficent intent in men by whom no strenuous work is wrought,
Like battle-axe in sexless being’s hand availeth nought

English Explanation:
The liberality of him, who does not labour, will fail, like the manliness of a hermaphrodite, who has a sword in its hand

Transliteration:
Thaalaanmai Illaadhaan Velaanmai Petikai
Vaalaanmai Polak Ketum

 

Kural 615:

இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் தன்கேளிர்
துன்பம் துடைத்தூன்றும் தூண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன் இன்பத்தை விரும்பாதவனாய் மேற்க்கொண்டச் செயலை முடிக்க விரும்புகிறவன், தன் சுற்றத்தாரின் துன்பத்தைப் போக்கித் தாங்குகின்ற தூண் ஆவான்.

Couplet:

Whose heart delighteth not in pleasure, but in action finds delight,
He wipes away his kinsmen’s grief and stands the pillar of their might

English Explanation:
He who desires not pleasure, but desires labour, will be a pillar to sustain his relations, wiping away their sorrows


Transliteration:
Inpam Vizhaiyaan Vinaivizhaivaan Thankelir
Thunpam Thutaiththoondrum Thoon

 

Kural 616:

முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்றின்மை
இன்மை புகுத்தி விடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முயற்சி ஒருவனுக்குச் செல்வத்தைப் பெருகச் செய்யும், முயற்சி இல்லாதிருத்தல் அவனுக்கு வறுமையைச் சேர்த்துவிடும்.

Couplet:

Effort brings fortune’s sure increase,
Its absence brings to nothingness

English Explanation:
Labour will produce wealth; idleness will bring poverty

Transliteration:
Muyarsi Thiruvinai Aakkum Muyatrinmai
Inmai Pukuththi Vitum

 

Kural 617:

மடியுளாள் மாமுகடி என்ப மடியிலான்
தாளுளாள் தாமரையி னாள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுடைய சோம்பலில் கரிய மூதேவி வாழ்கின்றாள், சோம்பல் இல்லாதவனுடைய முயற்சியிலே திருமகள் வாழ்கின்றாள்.

Couplet:

In sluggishness is seen misfortune’s lurid form, the wise declare;
Where man unslothful toils, she of the lotus flower is there

English Explanation:
They say that the black Mudevi (the goddess of adversity) dwells with laziness, and the Latchmi (the goddess of prosperity) dwells with the labour of the industrious

Transliteration:
Matiyulaal Maamukati Enpa Matiyilaan
Thaalulaan Thaamaraiyi Naal

 

Kural 618:

பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன் றறிவறிந்
தாள்வினை இன்மை பழி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நன்மை விளைவிக்கும் ஊழ் இல்லாதிருத்தல் யார்க்கும் பழி அன்று, அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து முயற்சி செய்யாதிருத்தலே பழி.

Couplet:

‘Tis no reproach unpropitious fate should ban;
But not to do man’s work is foul disgrace to man

English Explanation:
Adverse fate is no disgrace to any one; to be without exertion and without knowing what should be known, is disgrace

Transliteration:
Poriyinmai Yaarkkum Pazhiyandru Arivarindhu
Aalvinai Inmai Pazhi

 

Kural 619:

தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊழியின் காரணத்தால் ஒரு செயல் செய்ய முடியாமல் போகுமாயினும், முயற்சி தன் உடம்பு வருந்திய வருத்தத்தின் கூலியையாவது கொடுக்கும்.

Couplet:

Though fate-divine should make your labour vain;
Effort its labour’s sure reward will gain

English Explanation:
Although it be said that, through fate, it cannot be attained, yet labour, with bodily exertion, will yield its reward

Transliteration:
Theyvaththaan Aakaa Theninum Muyarsidhan
Meyvaruththak Kooli Tharum

 

Kural 620:

ஊழையும் உப்பக்கங் காண்பர் உலைவின்றித்
தாழா துஞற்று பவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சோர்வு இல்லாமல் முயற்சியில் குறைவு இல்லாமல் முயல்கின்றவர்,(செயலுக்கு இடையூறாக வரும்)ஊழையும் ஒரு காலத்தில் தோல்வியுறச் செய்யும்.

Couplet:

Who strive with undismayed, unfaltering mind,
At length shall leave opposing fate behind

English Explanation:
They who labour on, without fear and without fainting will see even fate (put) behind their back

Transliteration:
Oozhaiyum Uppakkam Kaanpar Ulaivindrith
Thaazhaadhu Ugnatru Pavar

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!