126. Reserve Overcome

Kural 1251:
காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும்
நாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாணம் என்னும் தாழ்ப்பாள் பொருந்திய நிறை என்று சொல்லப்படும் கதவை காமம் ஆகிய கோடாலி உடைத்து விடுகிறதே.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நாணம் என்னும் தாழ்பாளைக் கோத்திருக்கும் நிறை எனப்படும் கதவைக் காதல் விருப்பமாகிய கோடரி பிளக்கின்றதே!
Kalaignar’s Explanation:
காதல் வேட்கை இருக்கிறதே, அது ஒரு கோடரியாக மாறி, நாணம் எனும் தாழ்ப்பாள் போடப்பட்ட மன அடக்கம் என்கிற கதவையே உடைத்தெறிந்து விடுகின்றது
Couplet:
Of womanly reserve love’s axe breaks through the door,
Barred by the bolt of shame before
English Explanation:
The axe of lust can break the door of chastity which is bolted with the bolt of modesty
Transliteration:
Kaamak Kanichchi Utaikkum Niraiyennum
Naanuththaazh Veezhththa Kadhavu
Kural 1252:
காமம் எனவொன்றோ கண்ணின்றென் நெஞ்சத்தை
யாமத்தும் ஆளும் தொழில்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காமம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒன்று கண்ணோட்டம் இல்லாதது. அது என் நெஞ்சத்தை நள்ளிரவில் ஏவல் கொண்டு ஆள்கிறது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
எல்லாரும் வேலையின்றி உறங்கும் நடுச்சாமத்திலும் என் நெஞ்சத்தைத் தண்டித்து வேலை வாங்குவதால் காதல் என்று சொல்லப்படும் ஒன்று இரக்கமற்றதாக இருக்கிறது.
Kalaignar’s Explanation:
காதல் வேட்கை எனப்படும் ஒன்று இரக்கமே இல்லாதது; ஏனெனில் அது என் நெஞ்சில் நள்ளிரவிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தி அலைக்கழிக்கிறது
Couplet:
What men call love is the one thing of merciless power;
It gives my soul no rest, e’en in the midnight hour
English Explanation:
Even at midnight is my mind worried by lust, and this one thing, alas! is without mercy
Transliteration:
Kaamam Enavondro Kannindren Nenjaththai
Yaamaththum Aalum Thozhil
Kural 1253:
மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பின்றித்
தும்மல்போல் தோன்றி விடும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யான் காமத்தை என்னுள்‌ளே மறைக்க முயல்வேன்; ஆனால் அதுவே என் குறிப்பின்படி நிற்காமல் தும்மல் போல் தானே வெளிப்பட்டு விடுகிறது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என் காதல் ஆசையை நான் மறைக்கவே எண்ணுவேன்; ஆனால், அது எனக்கும் தெரியாமல் தும்மலைப் போல் வெளிப்பட்டு விடுகிறது.
Kalaignar’s Explanation:
எவ்வளவுதான் அடக்க முயன்றாலும் கட்டுப்படாமல் தும்மல் நம்மையும் மீறி வெளிப்படுகிறதல்லவா; அதைப் போன்றதுதான் காதல் உணர்ச்சியும்; என்னதான் மறைத்தாலும் காட்டிக் கொடுத்துவிடும்
Couplet:
I would my love conceal, but like a sneeze
It shows itself, and gives no warning sign
English Explanation:
I would conceal my lust, but alas, it yields not to my will but breaks out like a sneeze
Transliteration:
Maraippenman Kaamaththai Yaano Kurippindrith
Thummalpol Thondri Vitum
Kural 1254:
நிறையுடையேன் என்பேன்மன் யானோவென் காமம்
மறையிறந்து மன்று படும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யான் இதுவரையில் நிறையோடிருப்பதாக எண்ணிக கொண்டிருந்தேன். ஆனால் என் காமம் என்னுள் மறைந்திருத்தலைக் கடந்து மன்றத்தில் வெளிப்படுகின்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
இன்றுவரை நான் என்னை மன அடக்கம் உடையவள் என்றுதான் எண்ணிக் கொண்டிருந்தேன். ஆனால் இன்றோ என் காதல் ஆசை, மறைத்தலைக் கடந்து ஊரவர் அறிய வெளிப்பட்டுவிட்டது.
Kalaignar’s Explanation:
மன உறுதிகொண்டவள் நான் என்பதே என் நம்பிக்கை; ஆனால் என் காதல், நான் மறைப்பதையும் மீறிக்கொண்டு மன்றத்திலேயே வெளிப்பட்டு விடுகிறதே
Couplet:
In womanly reserve I deemed myself beyond assail;
But love will come abroad, and casts away the veil
English Explanation:
I say I would be firm, but alas, my malady breaks out from its concealment and appears in public
Transliteration:
Niraiyutaiyen Enpenman Yaanoen Kaamam
Maraiyirandhu Mandru Patum
Kural 1255:
செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை காமநோய்
உற்றார் அறிவதொன் றன்று
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம்மை வெறுத்து நீங்கியவரின் பின் செல்லாமல் மானத்தோடு நிற்கும் பெருந்தகைமை, காமநோய் உற்றவர் அறியும் தன்மையது அனறு.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தன்னைப் பிரிந்து சென்றவர் பின்னே செல்லாது, தானும் அவரை விட்டுப் பிரிந்து நிற்கும் மன அடக்கத்தைக் காதல் நோயை அறியாதவர் பெற முடியும். அறிந்தவரால் பெற முடியாது.
Kalaignar’s Explanation:
தம்மைப் பிரிந்து சென்ற காதலரைப் பகையாகக் கருதி அவரைத் தொடர்ந்து மன அடக்கம், காதல் நோயுற்றவர்க்கு இருப்பதில்லை
Couplet:
The dignity that seeks not him who acts as foe,
Is the one thing that loving heart can never know
English Explanation:
The dignity that would not go after an absent lover is not known to those who are sticken by love
Transliteration:
Setraarpin Sellaap Perundhakaimai Kaamanoi
Utraar Arivadhondru Andru
Kural 1256:
செற்றவர் பின்சேறல் வேண்டி அளித்தரோ
எற்றென்னை உற்ற துயர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வெறுத்து நீங்கிய காதலரின் பின் செல்ல விரும்பிய நிலையில் இருப்பதால் என்னை அடைந்த இந்த காமநோய் எத்தன்மையானது? அந்‌தோ!
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என்னைப் பிரிந்து சென்றவர் பின்னே நான் போய்ச் சேர வேண்டும் என்று என்னைப் பிடித்த இந்தக் காதல் நோய் தூண்டுவதால் இது மிகமிகக் கொடியது.
Kalaignar’s Explanation:
வெறுத்துப் பிரிந்ததையும் பொறுத்துக் கொண்டு அவர் பின்னே செல்லும் நிலையை என் நெஞ்சுக்கு ஏற்படுத்திய காதல் நோயின் தன்மைதான் என்னே
Couplet:
My grief how full of grace, I pray you see!
It seeks to follow him that hateth me
English Explanation:
The sorrow I have endured by desiring to go after my absent lover, in what way is it excellent?
Transliteration:
Setravar Pinseral Venti Aliththaro
Etrennai Utra Thuyar
Kural 1257:
நாணென ஒன்றோ அறியலம் காமத்தால்
பேணியார் பெட்ப செயின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாம் விரும்பிய காதலர் காமத்தால் நமக்கு விருப்பமானவற்றைச் செய்வாரானால். நாணம் என்று சொல்லப்படும் ஒரு பண்பையும் அறியாமல் இருப்போம்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என்னால் விரும்பப்பட்டவர் காதல் ஆசையில் நான் விரும்பியதையே செய்தபோது, நாணம் என்று சொல்லப்படும் ஒன்றை அறியாமலேயே இருந்தேன்.
Kalaignar’s Explanation:
நமது அன்புக்குரியவர் நம்மீது கொண்ட காதலால் நமக்கு விருப்பமானவற்றைச் செய்யும்போது, நாணம் எனும் ஒரு பண்பு இருப்பதையே நாம் அறிவதில்லை
Couplet:
No sense of shame my gladdened mind shall prove,
When he returns my longing heart to bless with love
English Explanation:
I know nothing like shame when my beloved does from love (just) what is desired (by me)
Transliteration:
Naanena Ondro Ariyalam Kaamaththaal
Peniyaar Petpa Seyin
Kural 1258:
பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி அன்றோநம்
பெண்மை உடைக்கும் படை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நம்முடைய பெண்மையாகிய அரணை அழிக்கும் படையாக இருப்பது, பல மாயங்களில் வல்ல, கள்வனான காதலரடைய பணிவுடைய மொழி அன்றோ?
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என் மன அடக்கமாகிய கோட்டையை அழிக்கும் ஆயுதம், பல பொய்த் தொழிலும் வல்ல இந்த மனத்திருடனின் பணிவான சொற்கள் அன்றோ!
Kalaignar’s Explanation:
நம்முடைய பெண்மை எனும் உறுதியை உடைக்கும் படைக்கலனாக இருப்பது, பல மாயங்களில் வல்ல கள்வராம் காதலரின் பணிவான பாகுமொழியன்றோ?
Couplet:
The words of that deceiver, versed in every wily art,
Are instruments that break through every guard of woman’s heart
English Explanation:
Are not the enticing words of my trick-abounding roguish lover the weapon that breaks away my feminine firmness?
Transliteration:
Panmaayak Kalvan Panimozhi Andronam
Penmai Utaikkum Patai
Kural 1259:
புலப்பல் எனச்சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம்
கலத்தல் உறுவது கண்டு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊடுவேன் என்று எண்ணிக் கொண்டு சென்றேன்; ஆனால் என் நெஞ்சம் என்னை விட்டு அவரோடு கூடுவதை கண்டு தழுவினேன்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அவர் வந்தபோது ஊடல் கொள்ளலாம் என்று எண்ணி, அவர்முன் நில்லாது அப்பால் போனேன்; நான் போன போதும், என் நெஞ்சம் அடக்கம் இல்லாமல் அவரோடு கலக்கத் தொடங்குவதைக் கண்டு இனி அது முடியாது என்று அவரைத் தழுவினேன்.
Kalaignar’s Explanation:
ஊடல் கொண்டு பிணங்குவோம் என நினைத்துதான் சென்றேன்; ஆனால் என் நெஞ்சம் என்னை விடுத்து அவருடன் கூடுவதைக் கண்டு என் பிடிவாதத்தை மறந்து தழுவிக் கொண்டேன்
Couplet:
‘I ‘ll shun his greeting’; saying thus with pride away I went:
I held him in my arms, for straight I felt my heart relent
English Explanation:
I said I would feign dislike and so went (away); (but) I embraced him the moment I say my mind began to unite with him!
Transliteration:
Pulappal Enachchendren Pullinen Nenjam
Kalaththal Uruvadhu Kantu
Kural 1260:
நிணந்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க் குண்டோ
புணர்ந்தூடி நிற்பேம் எனல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கொழுப்பைத் தீயில் இட்டால் போன்ற உருகும் நெஞ்சுடைய என்னைப் போன்றவர்க்கு, இசைந்து ஊடி நிற்போம் என்று ஊடும் தன்மை உண்டோ?
Solomon Paapaiya’s Explanation:
கொழுப்பைத் தீயிலே போட்டால் அது உருகுவது போலத் தம் காதலரைக் கண்டால் மன அடக்கம் இன்றி உருகும் நெஞ்சினையுடைய பெண்களுக்கு, அவர் கூடவும், நாம் ஊடவும் பின்பு ஏதும் தெரியாத நிலையிலேயே நிற்போம் என்ற நிலை உண்டாகுமோ?
Kalaignar’s Explanation:
நெருப்பிலிட்ட கொழுப்பைப் போல் உருகிடும் நெஞ்சம் உடையவர்கள், கூடிக் களித்தபின் ஊடல் கொண்டு அதில் உறுதியாக இருக்க முடியுமா?
Couplet:
‘We ‘ll stand aloof and then embrace’: is this for them to say,
Whose hearts are as the fat that in the blaze dissolves away
English Explanation:
Is it possible for those whose hearts melt like fat in the fire to say they can feign a strong dislike and remain so?
Transliteration:
Ninandheeyil Ittanna Nenjinaarkku Unto
Punarndhooti Nirpem Enal


Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin