115. The Announcement of the Rumour (அலர் அறிவுறுத்தல்)

PREV    NEXT

Kural 1141:

அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைப்
பலரறியார் பாக்கியத் தால்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(எம் காதலைப் பற்றி) அலர் எழுவதால் அறிய உயிர் போகாமல் நிற்கின்றது, எம் நல்வினைப் பயனால் பலரும் அறியாமலிருக்கின்றனர்.

Couplet:

By this same rumour’s rise, my precious life stands fast;
Good fortune grant the many know this not

English Explanation:
My precious life is saved by the raise of rumour, and this, to my good luck no others are aware of

Transliteration:
Alarezha Aaruyir Na�rkum Adhanaip
Palarariyaar Paakkiyath Thaal

 

Kural 1142:

மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியா
தலரெமக் கீந்ததிவ் வூர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மலர் போன்ற கண்ணை உடைய இவளுடைய அருமை அறியாமல், இந்த ஊரார் எளியவளாகக் கருதி அலர் கூறி எமக்கு உதவி செய்தனர்.

Couplet:

The village hath to us this rumour giv’n, that makes her mine;
Unweeting all the rareness of the maid with flower-like eyne

English Explanation:
Not knowing the value of her whose eyes are like flowers this town has got up a rumour about me

Transliteration:
Malaranna Kannaal Arumai Ariyaadhu
Alaremakku Eendhadhiv Voor

 

Kural 1143:

உறாஅதோ ஊரறிந்த கௌவை அதனைப்
பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊரார் எல்லோரும் அறிந்துள்ள அலர் நமக்குப் பொருந்தாதோ, (பொருந்தும்) அந்த அலர் பெறமுடியாமலிருந்து பெற்றார் போன்ற நன்மை உடையதாக இருக்கின்றது.

Couplet:

The rumour spread within the town, is it not gain to me?
It is as though that were obtained that may not be

English Explanation:
Will I not get a rumour that is known to the (whole) town ? For what I have not got is as if I had got it (already)

Transliteration:
Uraaadho Oorarindha Kelavai Adhanaip
Peraaadhu Petranna Neerththu

 

Kural 1144:

கவ்வையாற் கவ்விது காமம் அதுவின்றேல்
தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எம் காமம் ஊரார் சொல்லுகின்ற அலரால் வளர்வதாயிற்று, அந்த அலர் இல்லையானால் அது தன் தன்மை இழந்து சுருங்கிப் போய்விடும்.

Couplet:

The rumour rising makes my love to rise;
My love would lose its power and languish otherwise

English Explanation:
Rumour increases the violence of my passion; without it it would grow weak and waste away

Transliteration:
Kavvaiyaal Kavvidhu Kaamam Adhuvindrel
Thavvennum Thanmai Izhandhu

 

Kural 1145:

களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால் காமம்
வெளிப்படுந் தோறும் இனிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காமம் அலரால் வெளிப்பட இனியதாதல், கள்ளுண்பவர் கள்ளுண்டு மயங்க மயங்க அக் கள்ளுண்பதையே விரும்பினாற் போன்றது.

Couplet:

The more man drinks, the more he ever drunk would be;
The more my love’s revealed, the sweeter ’tis to me

English Explanation:
As drinking liquor is delightful (to one) whenever one is in mirth, so is lust delightful to me whenever it is the subject of rumour

Transliteration:
Kaliththorum Kalluntal Vettatraal Kaamam
Velippatun Thorum Inidhu


 

Kural 1146:

கண்டது மன்னும் ஒருநாள் அலர்மன்னும்
திங்களைப் பாம்புகொண் டற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காதலரைக் கண்டது ஒருநாள் தான், அதனால் உண்டாகிய அலரோ, திங்களைப் பாம்பு கொண்ட செய்தி போல் எங்கும் பரந்து விட்டது.

Couplet:

I saw him but one single day: rumour spreads soon
As darkness, when the dragon seizes on the moon

English Explanation:
It was but a single day that I looked on (my lover); but the rumour thereof has spread like the seizure of the moon by the serpent

Transliteration:
Kantadhu Mannum Orunaal Alarmannum
Thingalaip Paampukon Tatru

 

Kural 1147:

ஊரவர் கௌவை எருவாக அன்னைசொல்
நீராக நீளுமிந் நோய்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இந்தக் காம நோய் ஊராரின் அலர் தூற்றலே எருவாகவும் அன்னை கடிந்து சொல்லும் கடுஞ்சொல்லே நீராகவும் கொண்டு செழித்து வளர்கின்றது.

Couplet:

My anguish grows apace: the town’s report
Manures it; my mother’s word doth water it

English Explanation:
This malady (of lust) is manured by the talk of women and watered by the (harsh) words of my mother

Transliteration:
Ooravar Kelavai Eruvaaka Annaisol
Neeraaka Neelumin Noi

 

Kural 1148:

நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால் கௌவையால்
காமம் நுதுப்பேம் எனல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அலர் கூறுவதால் காமத்தை அடக்குவோம் என்று முயலுதல், நெய்யால் நெருப்பை அவிப்போம் என்று முயல்வதைப் போன்றது.

Couplet:

With butter-oil extinguish fire! ‘Twill prove
Harder by scandal to extinguish love

English Explanation:
To say that one could extinguish passion by rumour is like extinguishing fire with ghee

Transliteration:
Neyyaal Erinudhuppem Endratraal Kelavaiyaal
Kaamam Nudhuppem Enal

 

Kural 1149:

அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம் பென்றார்
பலர்நாண நீத்தக் கடை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அஞ்ச வேண்டா என்று அன்று உறுதிகூறியவர், இன்று பலரும் நாணும்படியாக நம்மை விட்டுப் பிரிந்தால் அதனால் அலருக்கு நாணியிருக்க முடியுமோ.

Couplet:

When he who said ‘Fear not!’ hath left me blamed,
While many shrink, can I from rumour hide ashamed

English Explanation:
When the departure of him who said “fear not” has put me to shame before others, why need I be ashamed of scandal

Transliteration:
Alarnaana Olvadho Anjalompu Endraar
Palarnaana Neeththak Katai

 

Kural 1150:

தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம்வேண்டும்
கௌவை எடுக்குமிவ் வூர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யாம் விரும்புகின்ற அலரை இவ்வூரார் எடுத்துக்கூறுகின்றனர், அதனால் இனிமேல் காதலர் விரும்பினால் விரும்பியவாறு அதனை உதவுவார்.

Couplet:

If we desire, who loves will grant what we require;
This town sends forth the rumour we desire

English Explanation:
The rumour I desire is raised by the town (itself); and my lover would if desired consent (to my following him)

Transliteration:
Thaamventin Nalkuvar Kaadhalar Yaamventum
Kelavai Etukkumiv Voor

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!