C program for selection sort

C program for selection sort:


#include <stdio.h>

int main()

{

int i, j, num, arr[250], pos, temp;

 

printf(“Enter number of elements\n”);

scanf(“%d”, &num);

 

printf(“Enter %d integers\n”, num);

 

for ( i = 0 ; i < num ; i++ )

scanf(“%d”, &arr[i]);

 

for ( i = 0 ; i < ( num – 1 ) ; i++ )

{

pos = i;

 

for ( j = i + 1 ; j < num ; j++ )

{

if ( arr[pos] > arr[j] )


pos = j;

}

if ( pos != i )

{

temp = arr[i];

arr[i] = arr[pos];

arr[pos] = temp;

}

}

 

printf(“Selection sorting in ascending order:\n”);

 

for ( i = 0 ; i < num ; i++ )

printf(“%d\n”, arr[i]);

 

return 0;

}

 

Output:

Please enter the number of elements

4

Enter 4 numbers

2

1

8

4

Selection sorting in ascending order:

1

2

4

8Like it? Please Spread the word!